Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie


Nagłówek

Dokumenty dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Nagłówek

Dokumenty dla pracodawców i przedsiębiorców

Dokumenty dot.cudzoziemców - informacja

Zatrudnianie cudzoziemców na okres przekraczający 6 miesięcy wymaga uzyskania zezwolenia na pracę w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.
 
Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż od 1 stycznia 2018 r. następuje zmiana przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców na podstawie następujących aktów prawnych:  
Podstawowe informacje zawarte są w poniższych ulotkach informacyjnych oraz w specjalnej zakładce „Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany po 1stycznia 2018 r."
  • dla pracodawców „Jak zatrudnić cudzoziemca – podstawowe zasady od stycznia 
    2018 r."
  • dla cudzoziemców „Praca w Polsce – informacje dla cudzoziemców – podstawowe zasady od stycznia 2018 r." – w języku: ukraińskim, rosyjskim, angielskim i polskim
Uwaga!

Dodatkowo informujemy, że Wojewoda Pomorski ogłosił wykaz zawodów w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uzyskania informacji starosty.
Powiat wejherowski :
  • opiekun osoby starszej
  • monter konstrukcji stalowych
  • kierowca samochodu ciężarowego
Więcej informacji http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl
 
2. Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EUG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Podmiot musi uzyskać informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. W tym celu należy zgłosić ofertę pracy (wraz z załącznikiem do krajowej oferty pracy) na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec.
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie w imieniu starosty wydaje informację w terminie:
  • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach,
  • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia

Załączniki
Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia.doc (doc, 82 KB)

Dokumenty dot.cudzoziemców - opłata za oświadczenie lub zezwolenie na pracę sezonową

Informujemy o obowiązku uiszczenia od 1 stycznia 2018 r. wpłat w wysokości 30,00 zł za złożenie każdego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wpłat należy dokonać na konto:
 
Bank Pekao SA
03 1240 1268 1111 0010 7734 9108

(Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie)
 
DOWÓD WPŁATY WINIEN ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DANE:

- nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy)
- przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi/złożenie wniosku o pracę sezonową)
- dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca oraz numer paszportu dla którego będzie składane oświadczenie bądź wniosek o pracę sezonową) 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę