Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie


Spotkanie informacyjne dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

W dniu 14 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie odbyło się spotkanie informacyjne dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Marzec na Obcasach - Bezpłatne warsztaty rozwojowe i motywacyjne ze specjalistami

„Marzec na Obcasach” to cykl bezpłatnych warsztatów i spotkań dla kobiet, o kobietach i z kobietami. Organizowany już po raz piąty w trzynastu powiatach województwa pomorskiego.

STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek.

Region Gdański NSZZ "Solidarność" od października 2016 roku realizuje projekt "STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek." współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Spotkanie informacyjne dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

"Pomorskie Wspiera Pomorzan" Cykl spotkań o nowych zasadach zatrudniania cudzoziemców. Wstęp bezpłatny.

Nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zgodnie z „Informacją dotyczącą zasad realizacji programów rynku pracy przez PUP Wejherowo w 2018 roku" Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

W ramach naboru sfinansowane zostanie utworzenie 60 nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 20.000 zł.

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Zgodnie z „Informacją dotyczącą zasad realizacji programów rynku pracy przez PUP Wejherowo w 2018 roku" Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Informacja dotycząca zasad realizacji programów rynku pracy przez PUP Wejherowo w 2018 roku

nformacja dotycząca zasad realizacji programów rynku pracy przez PUP Wejherowo w 2018 roku w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy oraz działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiana przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż od 1 stycznia 2018 r. następuje zmiana przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców.

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Nagłówek

Na skróty

Nagłówek

Kontakt

Newsletter

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę