Badanie kompetencji cyfrowych to szczególna pomoc dla osób młodych, która wynika z Zalecenia Rady Europejskiej, zgodnie z którym od początku 2014 r. państwa członkowskie zostały zobligowane do wdrożenia Gwarancji dla Młodzieży. W dniu 30 października 2020 r. na szczeblu UE przyjęto zalecenie w sprawie wzmocnionej Gwarancji dla młodzieży, tzw. „Pomost do zatrudnienia – wzmocnienie gwarancji dla młodzieży". Zgodnie z dokumentem państwa członkowskie mają oceniać umiejętności cyfrowe i w razie potrzeby zapewnić osobom młodym do 30 roku życia, dostęp do specjalnych szkoleń przygotowawczych w celu zwiększenia ich umiejętności cyfrowych. Realizatorem Gwarancji dla Młodzieży w Polsce są m.in. powiatowe urzędy pracy.

Czym są kompetencje cyfrowe?
Kompetencje cyfrowe to nie tylko obsługa komputera i programów. Wraz z postępem technologicznym zmienia się ich zakres i definicja. Dziś za kompetencje cyfrowe uważa się umiejętność korzystania z danych i informacji, umiejętność porozumiewania się i współpracy, tworzenie treści cyfrowych, programowanie, kompetencje związane z cyberprzestępstwem. W związku z pojawiającymi się nowymi zawodami oraz rozwojem technologicznym pojawia się zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje i umiejętności u pracowników. Dlatego tak ważne jest stałe uczenie się i podnoszenie swoich kompetencji cyfrowych, niezbędnych w coraz bardziej nasyconym cyfrowo społeczeństwie. Na znaczeniu zyskują umiejętność takie jak: wyszukiwanie, przeglądanie i filtrowanie danych w sieci, ocena jakości i wiarygodności źródeł czy obsługa baz danych i arkuszy kalkulacyjnych.

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie będzie przeprowadzał badanie kompetencji cyfrowych mające na celu ocenę poziomu posiadanych kompetencji wśród osób, które nie ukończyły 30 roku życia. W przypadku stwierdzenia niskich kompetencji osobie młodej zostanie zaproponowany udział w szkoleniu podnoszącym umiejętności.
Badanie składa się z dwóch części. Pierwsza część to samoocena, w której należy subiektywnie określić swoje umiejętności, natomiast na drugą część składają się pytania zamknięte dotyczące podstawowych umiejętność cyfrowych w praktycznym ujęciu.

Załączniki:
więcej informacji o „Gwarancjach dla Młodzieży"
ankieta 1
ankieta 2