Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie


Nagłówek

Dokumenty dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Zasady realizacji programów rynku pracy w 2018 roku

Załączniki
Zasady realizacji programów rynku pracy w 2018 roku.pdf

Bon szkoleniowy

Dokumenty dot. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Wniosek o ponowne przeliczenie wysokości zasiłku

Załączniki
Wniosek o ponowne przeliczenie wysokości zasiłku.pdf

Wniosek o przelanie należności na konto osobiste przekazem pocztowym

Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku

Załączniki
Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku.pdf

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu i rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przejazdu

Zgłoszenie braku gotowości do podjęcia zatrudnienia

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

Załączniki
Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny.pdf

Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania

Załączniki
Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Załączniki
Wniosek o wydanie zaświadczenia.docx

Nagłówek

Dokumenty dla pracodawców i przedsiębiorców

Zasady realizacji programów rynku pracy w 2018 roku

Załączniki
Zasady realizacji programów rynku pracy w 2018 roku.pdf

Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia

Załączniki
Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia.doc

Staże

Załączniki
Zasady organizacji staży.pdf
Wniosek na staż.doc
Lista obecności.pdf

Staże PFRON

Załączniki
Wniosek na staż - pfron.doc
Opinia organizatora stażu.doc

Dokumenty dot.cudzoziemców - informacja

Zatrudnianie cudzoziemców na okres przekraczający 6 miesięcy wymaga uzyskania zezwolenia na pracę w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.
 
Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż od 1 stycznia 2018 r. następuje zmiana przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców na podstawie następujących aktów prawnych:  
Podstawowe informacje zawarte są w poniższych ulotkach informacyjnych oraz w specjalnej zakładce „Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany po 1stycznia 2018 r."
  • dla pracodawców „Jak zatrudnić cudzoziemca – podstawowe zasady od stycznia 
    2018 r."
  • dla cudzoziemców „Praca w Polsce – informacje dla cudzoziemców – podstawowe zasady od stycznia 2018 r." – w języku: ukraińskim, rosyjskim, angielskim i polskim
Uwaga!

Dodatkowo informujemy, że Wojewoda Pomorski ogłosił wykaz zawodów w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uzyskania informacji starosty.
Powiat wejherowski :
  • opiekun osoby starszej
  • monter konstrukcji stalowych
  • kierowca samochodu ciężarowego
Więcej informacji http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl
 
2. Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EUG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Podmiot musi uzyskać informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. W tym celu należy zgłosić ofertę pracy (wraz z załącznikiem do krajowej oferty pracy) na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec.
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie w imieniu starosty wydaje informację w terminie:
  • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach,
  • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dokumenty dot. cudzoziemców - wniosek o wydanie informacji starosty

Dokumenty dot.cudzoziemców - opłata za oświadczenie lub zezwolenie na pracę sezonową

Informujemy o obowiązku uiszczenia od 1 stycznia 2018 r. wpłat w wysokości 30,00 zł za złożenie każdego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wpłat należy dokonać na konto:
 
Bank Pekao SA
03 1240 1268 1111 0010 7734 9108

(Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie)
 
DOWÓD WPŁATY WINIEN ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DANE:

- nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy)
- przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi/złożenie wniosku o pracę sezonową)
- dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca oraz numer paszportu dla którego będzie składane oświadczenie bądź wniosek o pracę sezonową) 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę